All posts tagged: Wat

วัดบรมคงคา อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

วัดบรมคงคา Wat Boromkongka Location : อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ (Phutthaisong District, Buriram ) GPS : 15.576354, 102.973767 สิมอีสานหรือโบสถ์แห่งนี้อายุเก่าแก่ มีลักษณะเรียบง่ายตามคาแรกเตอร์ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นหลายแห่งในภาคอีสาน ด้านหน้าเป็นประตูทางเข้า 2 ช่อง ซ้าย-ขวา ประดับปูนปั้นนูนต่ำรูปยักษ์ ตามคติความเชื่อทวารบาลเฝ้าประตู ป้องกันสิ่งชั่วร้ายเข้าไปในเขตสังฆกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ บานประตูประดับตัวอักษรจารึกปีที่สร้าง ลงสีสันสดใสเช่นเดียวกับยักษ์ด้านหน้า ผนังด้านยาวเจาะเป็นช่องหน้าต่างด้านละ 3 ช่อง รวม 6 ช่อง ประดับกรอบหน้าต่างด้วยลายปูนนูนต่ำเขียนสีเป็นรูปพระยานาค ผนังด้านหลังทึบ เขียนเป็นภาพจิตรกรรมไว้ด้านนอก เป็นเรื่องราวพระมาลัย อธิบายถึงนรกภูมิและการทำความดีความชั่ว มีหลังคาปีกนกคลุมรอบอาคาร รับด้วยเสาไม้พาไล ป้องกันแดดฝน ด้านบนชายคามีลวดลายตะขาบ และนาคร้อยรัดเกี่ยวกันไปมา สิมแห่งนี้ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2558 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ […]

Leave a comment