All posts tagged: university

Silpakorn University (City Campus)

Silpakorn University (City Campus) Project info : Architect : Geodesic Design Location : Nonthaburi Project Year : 2017   อาคารหลังแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเมืองทองธานี เป็นอาคารอเนกประสงค์โครงสร้างเหล็ก ประกอบกับผนังโพลีคาร์บอเนตขนาดใหญ่ ผนังแบ่งระนาบให้ซ้อนทับกันคล้ายผืนหลังคาของสถาปัตยกรรมไทย เว้นช่องถ่ายเทอากาศทำให้ไม่ร้อน เย็นสบาย เหมาะกับสภาพภูมิอากาศ ส่วนหนึ่งของอาคารยกพื้นและลอยอยู่กลางน้ำ ทำให้สภาพแวดล้อมรอบๆ ดูสงบยิ่งขึ้น ความโปร่งแสงของผนังสะท้อนและเรืองแสงแปรเปลี่ยนไปอย่างนุ่มนวล เข้มอ่อนแตกต่างไปตามกาลเวลา เป็นความงามร่วมกันของงานวิศวกรรมโครงสร้างและสถาปัตยกรรม Geodesic Design ©2017 

Leave a comment

ตึกสตางค์ มงคลสุข

ตึกสตางค์ มงคลสุข Stang Mongkolsuk Bldg. Architects : อมร ศรีวงศ์ (Amorn Sriwong) Location : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ,สงขลา ( Prince of Songkla University) Project Year : พ.ศ. 2510 /  1967 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2559 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  

Leave a comment

Pumpkin Bldg.

ตึกฟักทอง Pumpkin Bldg. อาคารปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร หรือตึกฟักทอง Architects : อมร ศรีวงศ์ (Amorn Sriwong) Location : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ,สงขลา ( Prince of Songkla University) Project Year : พ.ศ. 2509-2511 /  1965-1968 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2559 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a comment

ศาลาพระเกี้ยว

ศาลาพระเกี้ยว Architects : หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ Location : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( Chulalongkorn University) Project Year : พ.ศ. 2508-2509 /  1965-1966 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2559 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  

Leave a comment

Physics Bldg. (1969)

Physics Bldg. (1969) Architect : ONG-ARD SATRABHANDHU Year : 1969 Location : Kasetsart University, Bangkok อาคารเรียนฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างในปี 2512 (มีตัวเลขปรากฏอยู่ที่ชั้นหนึ่งใต้ทางลาด) ออกแบบโดยคุณองอาจ สาตรพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ด้านสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ปี 2552 ผลงานอื่นๆของคุณองอาจ เช่น โรงเรียนปานะพันธุ์, Toshiba headquater, ตึกช้าง, โรงแรมแทมมาริน เชียงใหม่, โรงแรมราชมรรคา   

Leave a comment

Daiwa Ubiquitous Computing Research Bldg.

Daiwa Ubiquitous Computing Research Bldg. Architect : Kengo Kuma Location : University of Tokyo Project Year : 2014 Kengo Kuma เริ่มต้นการออกแบบอาคารหลังนี้ด้วยแนวความคิดที่อยากจะหลีกเลี่ยงภาพจำของอาคารเรียนในมหาวิทยาลัยแบบเดิม ที่มักจะใช้วัสดุแข็งๆ หนักๆ  เช่น คอนกรีต หิน หรือเหล็ก อาคารหลังนี้ต้องการเปลี่ยนความรู้สึกเหล่านั้นให้นุ่มนวลขึ้นโดยเลือกวัสดุที่ให้ความ organic มากขึ้น นั่นคือ ไม้ facade ด้านหน้าทั้งหมดเป็นแผ่นไม้ซี่เล็กๆ มาเรียงต่อและซ้อนเหลื่อมกันทางแนวตั้ง เกิดเป็นเลเยอร์ที่ลดหลั่นกันไป เว้นบางช่วงที่เป็น void หน้าต่างกระจกเอาไว้ เสียดายวันที่ไปถ่ายรูปอากาศไม่ค่อยดี ไม่เช่นนั้นคงได้เห็นแสงเงาจาก facade ด้านหน้าได้ชัดเจนสวยงามกว่านี้ อาคารหลังนี้มีรูปร่างเป็นแนวยาวขนานไปกับถนน พื้นที่ชั้นหนึ่ง ครึ่งหนึ่งเป็นร้านอาหารเล็กๆ มีการเปิดมุมมองไปชมสวนด้านหลัง […]

Leave a comment