All posts tagged: The Association of Siamese Architects

ตึกสตางค์ มงคลสุข

ตึกสตางค์ มงคลสุข Stang Mongkolsuk Bldg. Architects : อมร ศรีวงศ์ (Amorn Sriwong) Location : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ,สงขลา ( Prince of Songkla University) Project Year : พ.ศ. 2510 /  1967 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2559 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  

Leave a comment

Pumpkin Bldg.

ตึกฟักทอง Pumpkin Bldg. อาคารปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร หรือตึกฟักทอง Architects : อมร ศรีวงศ์ (Amorn Sriwong) Location : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ,สงขลา ( Prince of Songkla University) Project Year : พ.ศ. 2509-2511 /  1965-1968 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2559 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a comment

ศาลาพระเกี้ยว

ศาลาพระเกี้ยว Architects : หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ Location : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( Chulalongkorn University) Project Year : พ.ศ. 2508-2509 /  1965-1966 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2559 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  

Leave a comment

Baan Luang Rajamaitri Historical Inn

บ้านหลวงราชไมตรี Baan Luang Rajamaitri Historical Inn Location : ริมแม่น้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี ( Chanthaburi, Thailand ) GPS : 12.612518, 102.113766 บ้านหลวงราชไมตรี มีอายุเก่าแก่นานกว่า 150 ปี ตั้งอยู่บนถนนสายแรกของจังหวัดจันทบุรี เป็นถนนเล็กๆ เลียบขนานไปกับแม่น้ำจันทบูร คั่นด้วยบ้านเรือนเก่าแก่มากมายริมแม่น้ำ เป็นแหล่งชุมชนที่คึกคักมาตั้งแต่อดีตไม่เคยขาดสาย ทายาทของหลวงราชไมตรีมอบบ้านหลังนี้ ให้กับชุมชนริมน้ำจันทบูร เพื่อพัฒนาเป็นโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสถาปัตยกรรม โดยมีหลักแนวคิดให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนรวมในการพัฒนาอนุรักษ์และร่วมกันเป็นเจ้าของ ปัจจุบันเปิดให้บริการเป็นที่พักขนาดเล็กสไตล์ Boutique Hotel ในชื่อ”บ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี” อาคารหลังนี้ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2558 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a comment

Kuru Sammanakarn 1960

Kuru Sammanakarn 1960 Architects : Watanyu Na Talang & Nakorn Srivicharn Location : RMUTI (Rajamangala University of Technology Isan) ,Nakorn Ratchasima “Kuru Sammanakarn”, the masterpiece architecture built in 1960 with the concept for meeting pavilion in low budget. The architects solved this space with Hyperbolic […]

Leave a comment

Thai Waterworks Museum

Thai Waterworks Museum พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทย Location : Samsen Water Treatment Plant, Bangkok  The Architectural Conservation Award 2013 by the Association of Siamese Architects under Royal Patronage (ASA) พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทย ตั้งอยู่ที่โรงผลิตน้ำสามเสน ซึ่งเป็นโรงกรองน้ำแห่งแรกของประเทศไทย มีกลุ่มอาคารเก่าที่สร้างตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2457 ถึง 2473 และอาคารกลุ่มนี้ได้รับการบูรณะและอนุรักษ์ซ่อมแซมเพื่อรักษาประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า และได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2557 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มอาคารเก่าที่อนุรักษ์ไว้และจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ประกอบด้วย โรงสูบน้ำ, โรงเกรอะน้ำ, โรงกรองน้ำ 1 […]

Leave a comment

บ้านพักรับรองแหลมแท่น

บ้านพักรับรองแหลมแท่น รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2557 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความสำคัญของบ้านหลังนี้ คือเป็นสถานที่ประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศ 5 ชาติที่ร่วมก่อตั้งอาเซียน (ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์) หรือพูดอีกอย่างก็คือเป็นสถานที่แห่งการก่อตั้งอาเซียนนั่นเอง แหลมแท่นนั้นอยู่ติดกับบางแสน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศยอดนิยมของคนไทยเมื่อราว 40-50 ปีที่แล้ว ในสมัยนั้นก็นับว่าเป็นบ้านที่มีรูปทรงทันสมัยไม่ใช่น้อย มองจากด้านนี้จะเห็นทะเลอยู่ด้านหลัง ห่างเพียงถนนคั่นด้านหน้าชายหาด มุมมองจากชายหาดมายังตัวบ้าน การตกแต่งภายในบางส่วน ที่ยังคงสภาพเดิมไว้ รายละเอียดการออกแบบบันได มุมมองจากดาดฟ้า

Leave a comment

Honda BigWing Udonthani

Honda BigWing Udonthani Showroom Interior Designer : Whitespace Honda BigWing สาขาอุดรธานี ได้รับผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น โดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ ประเภทอาคารพาณิชยกรรมหรือสำนักงาน งานสถาปัตยกรรมออกแบบโดย M Space และภายในโชว์รูมออกแบบโดย Whitespace

Leave a comment

บ้านเอกะนาค

บ้านเอกะนาค Baan Ekkanak Location : Bangkok บ้านเอกะนาค ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2555 ประเภท “สถาบันและอาคารสาธารณะ” จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2462 สมัยรัชกาลที่ 6 เป็นบ้านเรือนไทยทรงปั้นหยาของ พ.ต.อ.พระยาประสงค์สรรพาการ (ยวง เอกะนาค) ต่อมาตกเป็นของบุตรสาว คือ คุณประยูร เอกะนาค และได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้จนเสียชีวิต ปัจจุบันได้มอบบ้านหลังนี้ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านเอกะนาค

Leave a comment

พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน

พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน Living Museum Location : Mae Hong Son ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี 2556 โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ในประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ เป็นบ้านไม้สองชั้น ที่ปรับปรุงให้เป็นศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยยังคงอนุรักษ์ลักษณะเด่นของบ้าน เช่น บ่อน้ำบริเวณลานนอกบ้าน และบันไดที่มีรายละเอียดของลูกตั้งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านในเมืองแถบแม่ฮ่องสอน     link : โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน

Leave a comment