All posts tagged: Tadao Ando

21_21 Design Sight

21_21 Design Sight Architect : Tadao Ando & Issey Miyake Location : Tokyo Midtown Project Year : 2007 งานนี้นับว่าแตกต่างจากผลงานอื่นๆ ของ Tadao Ando เพราะเดิมทีเราจะคุ้นตากับรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบกล่องๆ ของ Ando มากกว่า แต่สิ่งที่ทำให้ 21_21 Design Sight มีรูปทรงอย่างที่เห็น คือ แนวความคิดการออกแบบโดยคำเชิญของ Issey Miyake ซึ่งเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ระดับแถวหน้า และเริ่มต้นจากคำว่า A Piece of Cloth เป็นหลังคาปีกสามเหลี่ยมสองอันพับลงมา ดูไปก็คล้ายปีกนกกระดาษแบบญี่ปุ่นเหมือนกัน พื้นที่การใช้งานแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งร้านอาหาร […]

Leave a comment