All posts tagged: school

Silpakorn University (City Campus)

Silpakorn University (City Campus) Project info : Architect : Geodesic Design Location : Nonthaburi Project Year : 2017   อาคารหลังแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเมืองทองธานี เป็นอาคารอเนกประสงค์โครงสร้างเหล็ก ประกอบกับผนังโพลีคาร์บอเนตขนาดใหญ่ ผนังแบ่งระนาบให้ซ้อนทับกันคล้ายผืนหลังคาของสถาปัตยกรรมไทย เว้นช่องถ่ายเทอากาศทำให้ไม่ร้อน เย็นสบาย เหมาะกับสภาพภูมิอากาศ ส่วนหนึ่งของอาคารยกพื้นและลอยอยู่กลางน้ำ ทำให้สภาพแวดล้อมรอบๆ ดูสงบยิ่งขึ้น ความโปร่งแสงของผนังสะท้อนและเรืองแสงแปรเปลี่ยนไปอย่างนุ่มนวล เข้มอ่อนแตกต่างไปตามกาลเวลา เป็นความงามร่วมกันของงานวิศวกรรมโครงสร้างและสถาปัตยกรรม Geodesic Design ©2017 

Leave a comment

ELC International School

ELC International School Designer : DWP Thailand Location : Sukhumvit rd., Bangkok Main entrance วัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ นำมาใช้เป็นรั้วตกแต่งสวนภายนอก และต่อเนื่องมาถึงบนฝ้าเพดานบริเวณทางเดินเข้าอาคารเรียน ทั้งพื้นและเพดาน เจาะช่องแสงสีสันต่างๆ ทำให้แสงที่ผ่านเข้ามาเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาตามธรรมชาติ

Leave a comment