All posts tagged: Ratchburi

Oblivious Cinema : WEEK HRU THAWEE, Ratchaburi

Oblivious Cinema : WEEK KRU THAWEE, Ratchaburi วิกครูทวี ตั้งอยู่ตลาดโพธาราม ราชบุรี ก่อตั้งโดยครูทวี แอคะรัต ปัจจุบันเลิกกิจการแล้ว กระดานปิดโปสเตอร์ มีโปสเตอร์ starwar อยู่ 3 แผ่น

Leave a comment

Oblivious Cinema : CHALOM THONGKHAM, Ratchaburi

Oblivious Cinema : CHALOEM THONGKHAM, Ratchaburi โรงหนังเฉลิมทองคำ ตั้งอยู่บนถนนเส้นหลักของอำเภอบ้านโป่ง จากหอนาฬิกาตรงมาก่อนถึงวงเวียนช้าง ทางขวามือจะเห็นเวิ้งเล็กๆ หน้าโรงหนังแห่งนี้ ปัจจุบันกลายเป็นโชว์รูมขายมอเตอร์ไซค์(โล้วเฮงหมง) รูปด้านหน้าเป็นรูปสมมาตร ขนาบซ้าย-ขวาด้วยโถงบันไดโค้งตามทรงกระบอก มีช่องแสงบริเวณบันได เค้าว่าภายในมีกราฟฟิตี้รูปจักรวาลและอวกาศ แต่ยังไม่ได้แวะเข้าไปดู

Leave a comment

Oblivious Cinema : KOSIT, Ratchaburi

Oblivious Cinema : KOSIT, Ratchaburi อำเภอบ้านโป่งมีโรงหนังเก่าอยู่ 3 โรง หนึ่งในนั้นคือโรงหนังโฆษิต  ปัจจุบัน (2015) กำลังดำเนินการรื้อถอน Location : อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (Ban Pong, Ratchburi)

Leave a comment

Christian Church of Wat Phra Haruthai

วัดพระหฤทัย วัดเพลง Christian Church of Wat Phra Haruthai Location : อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ( Wat Pleang district, Ratchaburi ) GPS : 13.453610, 99.887110 วัดพระหฤทัยหรือวัดเพลง ตั้งอยู่ริมคลองแควอ้อม โบสถ์เดิมหลังแรกเป็นโบสถ์ไม้ ต่อมา ปี พ.ศ. 2422 คุณพ่อการ์โล เปร์ตี ในฐานะเจ้าอาวาสขณะนั้น เป็นผู้นำการปรับปรุงและก่อสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากคริสตชนที่ศรัทธา เนื่องจากคริสตชนชาวจีนเป็นกำลังสำคัญหลักในการก่อสร้างโบสถ์ใหม่หลังนี้ จึงได้ทำป้ายอักษรจีนประดับไว้เหนือทางเข้าโบสถ์ อ่านว่า เทียนจู่เซิ่นถัง มีความหมายว่า โบสถ์พระคริสต์คาทอลิค โบสถ์คริสต์อายุกว่า 100 ปี หลังนี้ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกเป็นแบบโกธิครีไววัล ลักษณะเด่นคือ หอคอยคู่บริเวณด้านหน้า และการใช้ซุ้มโค้งแหลมแบบโกธิค […]

Leave a comment