All posts tagged: Phuket

CU Bank

CU Bank  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต Architect : RDM Design Group Location : Phuket รูปแบบสถาปัตยกรรมภายนอกดูเรียบง่าย บอกคาแรกเตอร์ของอาคารที่ทำหน้าที่เป็นสถาบันทางการเงิน ผนังกระจกด้านหน้า นำลายของพื้นกระเบื้องโบราณมาประยุกต์ใช้เป็นกราฟฟิคติดกระจกใส ช่วยกรองแสงและสร้างความโดดเด่นให้องค์กรดูทันสมัยการออกแบบภายในคำนึงถึงการใช้งานแบบ Universal Design พื้นที่ชั้นหนึ่งของธนาคารบริเวณโถงบันได เจาะช่องแสงประดับลูกกรงเหล็กเส้นเล็กๆ เหมือนตึกแถวอาคารอนุรักษ์ที่พบเห็นได้ทั่วไปในภูเก็ต ชั้นสอง เป็นห้องสมุดบริการคนทั่วไปในชุมชนภายในห้องสมุดขนาดใหญ่ ต่อเนื่องกันสองชั้น แม้แต่ใต้ท้องบันได ก็ได้รับการออกแบบเป็นแผ่นกระจกติดลวดลายกราฟฟิค ที่สร้างภาพจำให้อาคารแห่งนี้ อีกมุมหนึ่งของห้องสมุด มองจากชั้นลอยลงมา ทางเดินชั้นสาม หน้าห้องประชุม VIP ห้องประชุม VIP บริเวณชั้นสี่ หน้าห้องประชุมใหญ่

Leave a comment