All posts tagged: hotel

U Nimman

U Nimman Project info :  Architect & Interior Designer : dwp thailand Location : Nimmanhaemin Road, Chiang Mai Project Year : 2017

Leave a comment

Maitria

Maitria Hotel Project info : Architect & Interior Designer : dwp thailand Location : Sukhumvit 18, Bangkok Project Year : 2016

Leave a comment

Baan Luang Rajamaitri Historical Inn

บ้านหลวงราชไมตรี Baan Luang Rajamaitri Historical Inn Location : ริมแม่น้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี ( Chanthaburi, Thailand ) GPS : 12.612518, 102.113766 บ้านหลวงราชไมตรี มีอายุเก่าแก่นานกว่า 150 ปี ตั้งอยู่บนถนนสายแรกของจังหวัดจันทบุรี เป็นถนนเล็กๆ เลียบขนานไปกับแม่น้ำจันทบูร คั่นด้วยบ้านเรือนเก่าแก่มากมายริมแม่น้ำ เป็นแหล่งชุมชนที่คึกคักมาตั้งแต่อดีตไม่เคยขาดสาย ทายาทของหลวงราชไมตรีมอบบ้านหลังนี้ ให้กับชุมชนริมน้ำจันทบูร เพื่อพัฒนาเป็นโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสถาปัตยกรรม โดยมีหลักแนวคิดให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนรวมในการพัฒนาอนุรักษ์และร่วมกันเป็นเจ้าของ ปัจจุบันเปิดให้บริการเป็นที่พักขนาดเล็กสไตล์ Boutique Hotel ในชื่อ”บ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี” อาคารหลังนี้ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2558 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a comment