All posts tagged: heritage

ตึกสตางค์ มงคลสุข

ตึกสตางค์ มงคลสุข Stang Mongkolsuk Bldg. Architects : อมร ศรีวงศ์ (Amorn Sriwong) Location : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ,สงขลา ( Prince of Songkla University) Project Year : พ.ศ. 2510 /  1967 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2559 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  

Leave a comment

Pumpkin Bldg.

ตึกฟักทอง Pumpkin Bldg. อาคารปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร หรือตึกฟักทอง Architects : อมร ศรีวงศ์ (Amorn Sriwong) Location : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ,สงขลา ( Prince of Songkla University) Project Year : พ.ศ. 2509-2511 /  1965-1968 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2559 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a comment

ศาลาพระเกี้ยว

ศาลาพระเกี้ยว Architects : หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ Location : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( Chulalongkorn University) Project Year : พ.ศ. 2508-2509 /  1965-1966 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2559 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  

Leave a comment

Baan Luang Rajamaitri Historical Inn

บ้านหลวงราชไมตรี Baan Luang Rajamaitri Historical Inn Location : ริมแม่น้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี ( Chanthaburi, Thailand ) GPS : 12.612518, 102.113766 บ้านหลวงราชไมตรี มีอายุเก่าแก่นานกว่า 150 ปี ตั้งอยู่บนถนนสายแรกของจังหวัดจันทบุรี เป็นถนนเล็กๆ เลียบขนานไปกับแม่น้ำจันทบูร คั่นด้วยบ้านเรือนเก่าแก่มากมายริมแม่น้ำ เป็นแหล่งชุมชนที่คึกคักมาตั้งแต่อดีตไม่เคยขาดสาย ทายาทของหลวงราชไมตรีมอบบ้านหลังนี้ ให้กับชุมชนริมน้ำจันทบูร เพื่อพัฒนาเป็นโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสถาปัตยกรรม โดยมีหลักแนวคิดให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนรวมในการพัฒนาอนุรักษ์และร่วมกันเป็นเจ้าของ ปัจจุบันเปิดให้บริการเป็นที่พักขนาดเล็กสไตล์ Boutique Hotel ในชื่อ”บ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี” อาคารหลังนี้ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2558 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a comment

วัดบรมคงคา อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

วัดบรมคงคา Wat Boromkongka Location : อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ (Phutthaisong District, Buriram ) GPS : 15.576354, 102.973767 สิมอีสานหรือโบสถ์แห่งนี้อายุเก่าแก่ มีลักษณะเรียบง่ายตามคาแรกเตอร์ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นหลายแห่งในภาคอีสาน ด้านหน้าเป็นประตูทางเข้า 2 ช่อง ซ้าย-ขวา ประดับปูนปั้นนูนต่ำรูปยักษ์ ตามคติความเชื่อทวารบาลเฝ้าประตู ป้องกันสิ่งชั่วร้ายเข้าไปในเขตสังฆกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ บานประตูประดับตัวอักษรจารึกปีที่สร้าง ลงสีสันสดใสเช่นเดียวกับยักษ์ด้านหน้า ผนังด้านยาวเจาะเป็นช่องหน้าต่างด้านละ 3 ช่อง รวม 6 ช่อง ประดับกรอบหน้าต่างด้วยลายปูนนูนต่ำเขียนสีเป็นรูปพระยานาค ผนังด้านหลังทึบ เขียนเป็นภาพจิตรกรรมไว้ด้านนอก เป็นเรื่องราวพระมาลัย อธิบายถึงนรกภูมิและการทำความดีความชั่ว มีหลังคาปีกนกคลุมรอบอาคาร รับด้วยเสาไม้พาไล ป้องกันแดดฝน ด้านบนชายคามีลวดลายตะขาบ และนาคร้อยรัดเกี่ยวกันไปมา สิมแห่งนี้ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2558 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ […]

Leave a comment

Thai Waterworks Museum

Thai Waterworks Museum พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทย Location : Samsen Water Treatment Plant, Bangkok  The Architectural Conservation Award 2013 by the Association of Siamese Architects under Royal Patronage (ASA) พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทย ตั้งอยู่ที่โรงผลิตน้ำสามเสน ซึ่งเป็นโรงกรองน้ำแห่งแรกของประเทศไทย มีกลุ่มอาคารเก่าที่สร้างตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2457 ถึง 2473 และอาคารกลุ่มนี้ได้รับการบูรณะและอนุรักษ์ซ่อมแซมเพื่อรักษาประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า และได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2557 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มอาคารเก่าที่อนุรักษ์ไว้และจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ประกอบด้วย โรงสูบน้ำ, โรงเกรอะน้ำ, โรงกรองน้ำ 1 […]

Leave a comment

The Australian Embassy

The Australian Embassy, Bangkok Architect : Ken Wooley Year : Design 1973 / Complete 1978 สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ออกแบบโดยสถาปนิกชาวออสเตรเลีย Ken Wooley โดยมีหม่อมหลวงตรีทศยุทธ เทวกุล เป็นที่ปรึกษา อาคารสถานทูตนี้ยกใต้ถุนสูง รูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมเรขาคณิต เปิดคอร์ทขนาดใหญ่ตรงกลาง ผนังภายนอกประดับด้วยเซรามิคสีเหลืองจนเต็มทั้งผนังและเสา ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากการกรุกระเบื้องเคลือบของไทย ดังเช่นที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ข้อดีของวัสดุปรากฏชัดเจนในเรื่องความคงทนต่อสภาพดินฝ้าอากาศ ใช้หน้าต่างกระจกเต็มระหว่างช่วงเสา และมีโครงสร้างพื้นแบบ Waffle Slab ที่สวยงามด้านโครงสร้างเป็นอย่างยิ่ง อาคารมี 4 ชั้น แต่ละชั้นถูกออกแบบให้ค่อยๆ ร่นเข้ามา คล้ายขั้นบันไดกลับหัว ทำให้ชั้นที่อยู่ด้านบน ทำหน้าที่บังแดดสร้าง shade ให้ชั้นล่างลงมา และทำให้เกิดโครงสร้างแบบเสาลอยรอบอาคาร […]

Leave a comment

บ้านเอกะนาค

บ้านเอกะนาค Baan Ekkanak Location : Bangkok บ้านเอกะนาค ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2555 ประเภท “สถาบันและอาคารสาธารณะ” จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2462 สมัยรัชกาลที่ 6 เป็นบ้านเรือนไทยทรงปั้นหยาของ พ.ต.อ.พระยาประสงค์สรรพาการ (ยวง เอกะนาค) ต่อมาตกเป็นของบุตรสาว คือ คุณประยูร เอกะนาค และได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้จนเสียชีวิต ปัจจุบันได้มอบบ้านหลังนี้ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านเอกะนาค

Leave a comment