All posts tagged: church

Christian Church of Wat Phra Haruthai

วัดพระหฤทัย วัดเพลง Christian Church of Wat Phra Haruthai Location : อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ( Wat Pleang district, Ratchaburi ) GPS : 13.453610, 99.887110 วัดพระหฤทัยหรือวัดเพลง ตั้งอยู่ริมคลองแควอ้อม โบสถ์เดิมหลังแรกเป็นโบสถ์ไม้ ต่อมา ปี พ.ศ. 2422 คุณพ่อการ์โล เปร์ตี ในฐานะเจ้าอาวาสขณะนั้น เป็นผู้นำการปรับปรุงและก่อสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากคริสตชนที่ศรัทธา เนื่องจากคริสตชนชาวจีนเป็นกำลังสำคัญหลักในการก่อสร้างโบสถ์ใหม่หลังนี้ จึงได้ทำป้ายอักษรจีนประดับไว้เหนือทางเข้าโบสถ์ อ่านว่า เทียนจู่เซิ่นถัง มีความหมายว่า โบสถ์พระคริสต์คาทอลิค โบสถ์คริสต์อายุกว่า 100 ปี หลังนี้ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกเป็นแบบโกธิครีไววัล ลักษณะเด่นคือ หอคอยคู่บริเวณด้านหน้า และการใช้ซุ้มโค้งแหลมแบบโกธิค […]

Leave a comment

St. Mary’s Cathedral

St. Mary’s Cathedral Architect : Kenzo Tange Location : Bunkyo-ku, Tokyo Project Year : 1963-64 โบสถ์เซนต์แมรี่หลังนี้สร้างขึ้นใหม่ หลังจากที่อาคารเดิมถูกทำลายลงไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และสถาปนิก Kenzo Tange ก็ชนะการประกวดแบบครั้งนี้ ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่สุด คือ รูปทรงที่ประกอบขึ้นจากแผ่นหลังคา(หรือผนัง?) ทั้ง 8 ชิ้น ตามภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่า Hyperbolic Paraboloid หุ้มด้วยสเตนเลสสตีล ไร้การทาสีประดับตกแต่ง แต่สีสันที่สะท้อนจากตัวมันเองก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและสภาพแสงรอบข้าง  ทั้งผืนหลังคา+ผนัง วางอยู่บนแปลนรูปกางเขน หรือคล้ายๆ รูปเพชร (diamond) ที่ปลายกางเขนด้านหนึ่งเป็นประตูทางเข้าหลัก อีกสามด้านเป็นช่องแสง เมื่อเราเดินเข้าไปข้างใน จะเห็นแสงที่ผ่านกระทบลงบนผนังคอนกรีตเปลือย มลังเมลืองด้วยแสงไม่มากตามวิถี”เยิรเงาสลัว”ของชาวญี่ปุ่น ทุกสิ่งทุกอย่างประกอบเข้าด้วยกัน สร้างพื้นที่ที่น่าเคารพ […]

1 comment