All posts tagged: Architectural Conservation Award

ตึกสตางค์ มงคลสุข

ตึกสตางค์ มงคลสุข Stang Mongkolsuk Bldg. Architects : อมร ศรีวงศ์ (Amorn Sriwong) Location : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ,สงขลา ( Prince of Songkla University) Project Year : พ.ศ. 2510 /  1967 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2559 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  

Leave a comment

Pumpkin Bldg.

ตึกฟักทอง Pumpkin Bldg. อาคารปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร หรือตึกฟักทอง Architects : อมร ศรีวงศ์ (Amorn Sriwong) Location : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ,สงขลา ( Prince of Songkla University) Project Year : พ.ศ. 2509-2511 /  1965-1968 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2559 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a comment

ศาลาพระเกี้ยว

ศาลาพระเกี้ยว Architects : หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ Location : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( Chulalongkorn University) Project Year : พ.ศ. 2508-2509 /  1965-1966 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2559 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  

Leave a comment

Christian Church of Wat Phra Haruthai

วัดพระหฤทัย วัดเพลง Christian Church of Wat Phra Haruthai Location : อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ( Wat Pleang district, Ratchaburi ) GPS : 13.453610, 99.887110 วัดพระหฤทัยหรือวัดเพลง ตั้งอยู่ริมคลองแควอ้อม โบสถ์เดิมหลังแรกเป็นโบสถ์ไม้ ต่อมา ปี พ.ศ. 2422 คุณพ่อการ์โล เปร์ตี ในฐานะเจ้าอาวาสขณะนั้น เป็นผู้นำการปรับปรุงและก่อสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากคริสตชนที่ศรัทธา เนื่องจากคริสตชนชาวจีนเป็นกำลังสำคัญหลักในการก่อสร้างโบสถ์ใหม่หลังนี้ จึงได้ทำป้ายอักษรจีนประดับไว้เหนือทางเข้าโบสถ์ อ่านว่า เทียนจู่เซิ่นถัง มีความหมายว่า โบสถ์พระคริสต์คาทอลิค โบสถ์คริสต์อายุกว่า 100 ปี หลังนี้ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกเป็นแบบโกธิครีไววัล ลักษณะเด่นคือ หอคอยคู่บริเวณด้านหน้า และการใช้ซุ้มโค้งแหลมแบบโกธิค […]

Leave a comment

Baan Luang Rajamaitri Historical Inn

บ้านหลวงราชไมตรี Baan Luang Rajamaitri Historical Inn Location : ริมแม่น้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี ( Chanthaburi, Thailand ) GPS : 12.612518, 102.113766 บ้านหลวงราชไมตรี มีอายุเก่าแก่นานกว่า 150 ปี ตั้งอยู่บนถนนสายแรกของจังหวัดจันทบุรี เป็นถนนเล็กๆ เลียบขนานไปกับแม่น้ำจันทบูร คั่นด้วยบ้านเรือนเก่าแก่มากมายริมแม่น้ำ เป็นแหล่งชุมชนที่คึกคักมาตั้งแต่อดีตไม่เคยขาดสาย ทายาทของหลวงราชไมตรีมอบบ้านหลังนี้ ให้กับชุมชนริมน้ำจันทบูร เพื่อพัฒนาเป็นโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสถาปัตยกรรม โดยมีหลักแนวคิดให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนรวมในการพัฒนาอนุรักษ์และร่วมกันเป็นเจ้าของ ปัจจุบันเปิดให้บริการเป็นที่พักขนาดเล็กสไตล์ Boutique Hotel ในชื่อ”บ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี” อาคารหลังนี้ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2558 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a comment

Isan Village

Isan Village Location :  Jim Thompson Farm GPS : 14.643049, 101.867134 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2558 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ The Isan and Khorat villages are star attractions featuring antique houses unique in architecture and in pristine condition. These traditional Isan and Korat houses and various structures commonly found in […]

Leave a comment

Kuru Sammanakarn 1960

Kuru Sammanakarn 1960 Architects : Watanyu Na Talang & Nakorn Srivicharn Location : RMUTI (Rajamangala University of Technology Isan) ,Nakorn Ratchasima “Kuru Sammanakarn”, the masterpiece architecture built in 1960 with the concept for meeting pavilion in low budget. The architects solved this space with Hyperbolic […]

Leave a comment

วัดบรมคงคา อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

วัดบรมคงคา Wat Boromkongka Location : อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ (Phutthaisong District, Buriram ) GPS : 15.576354, 102.973767 สิมอีสานหรือโบสถ์แห่งนี้อายุเก่าแก่ มีลักษณะเรียบง่ายตามคาแรกเตอร์ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นหลายแห่งในภาคอีสาน ด้านหน้าเป็นประตูทางเข้า 2 ช่อง ซ้าย-ขวา ประดับปูนปั้นนูนต่ำรูปยักษ์ ตามคติความเชื่อทวารบาลเฝ้าประตู ป้องกันสิ่งชั่วร้ายเข้าไปในเขตสังฆกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ บานประตูประดับตัวอักษรจารึกปีที่สร้าง ลงสีสันสดใสเช่นเดียวกับยักษ์ด้านหน้า ผนังด้านยาวเจาะเป็นช่องหน้าต่างด้านละ 3 ช่อง รวม 6 ช่อง ประดับกรอบหน้าต่างด้วยลายปูนนูนต่ำเขียนสีเป็นรูปพระยานาค ผนังด้านหลังทึบ เขียนเป็นภาพจิตรกรรมไว้ด้านนอก เป็นเรื่องราวพระมาลัย อธิบายถึงนรกภูมิและการทำความดีความชั่ว มีหลังคาปีกนกคลุมรอบอาคาร รับด้วยเสาไม้พาไล ป้องกันแดดฝน ด้านบนชายคามีลวดลายตะขาบ และนาคร้อยรัดเกี่ยวกันไปมา สิมแห่งนี้ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2558 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ […]

Leave a comment

บ้านเอกะนาค

บ้านเอกะนาค Baan Ekkanak Location : Bangkok บ้านเอกะนาค ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2555 ประเภท “สถาบันและอาคารสาธารณะ” จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2462 สมัยรัชกาลที่ 6 เป็นบ้านเรือนไทยทรงปั้นหยาของ พ.ต.อ.พระยาประสงค์สรรพาการ (ยวง เอกะนาค) ต่อมาตกเป็นของบุตรสาว คือ คุณประยูร เอกะนาค และได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้จนเสียชีวิต ปัจจุบันได้มอบบ้านหลังนี้ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านเอกะนาค

Leave a comment

อาคารช่างกลการเกษตร

อาคารช่างกลการเกษตร มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Architects : เทอดทูล ขำวิลัย Location : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ,นครราชสีมา RMUTI (Rajamangala University of Technology Isan) ,Nakorn Ratchasima รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2557 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a comment