All posts tagged: อิทธิพลตะวันตก

Baan Luang Rajamaitri Historical Inn

บ้านหลวงราชไมตรี Baan Luang Rajamaitri Historical Inn Location : ริมแม่น้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี ( Chanthaburi, Thailand ) GPS : 12.612518, 102.113766 บ้านหลวงราชไมตรี มีอายุเก่าแก่นานกว่า 150 ปี ตั้งอยู่บนถนนสายแรกของจังหวัดจันทบุรี เป็นถนนเล็กๆ เลียบขนานไปกับแม่น้ำจันทบูร คั่นด้วยบ้านเรือนเก่าแก่มากมายริมแม่น้ำ เป็นแหล่งชุมชนที่คึกคักมาตั้งแต่อดีตไม่เคยขาดสาย ทายาทของหลวงราชไมตรีมอบบ้านหลังนี้ ให้กับชุมชนริมน้ำจันทบูร เพื่อพัฒนาเป็นโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสถาปัตยกรรม โดยมีหลักแนวคิดให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนรวมในการพัฒนาอนุรักษ์และร่วมกันเป็นเจ้าของ ปัจจุบันเปิดให้บริการเป็นที่พักขนาดเล็กสไตล์ Boutique Hotel ในชื่อ”บ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี” อาคารหลังนี้ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2558 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a comment

Thai Waterworks Museum

Thai Waterworks Museum พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทย Location : Samsen Water Treatment Plant, Bangkok  The Architectural Conservation Award 2013 by the Association of Siamese Architects under Royal Patronage (ASA) พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทย ตั้งอยู่ที่โรงผลิตน้ำสามเสน ซึ่งเป็นโรงกรองน้ำแห่งแรกของประเทศไทย มีกลุ่มอาคารเก่าที่สร้างตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2457 ถึง 2473 และอาคารกลุ่มนี้ได้รับการบูรณะและอนุรักษ์ซ่อมแซมเพื่อรักษาประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า และได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2557 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มอาคารเก่าที่อนุรักษ์ไว้และจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ประกอบด้วย โรงสูบน้ำ, โรงเกรอะน้ำ, โรงกรองน้ำ 1 […]

Leave a comment

บ้านพักรับรองแหลมแท่น

บ้านพักรับรองแหลมแท่น รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2557 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความสำคัญของบ้านหลังนี้ คือเป็นสถานที่ประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศ 5 ชาติที่ร่วมก่อตั้งอาเซียน (ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์) หรือพูดอีกอย่างก็คือเป็นสถานที่แห่งการก่อตั้งอาเซียนนั่นเอง แหลมแท่นนั้นอยู่ติดกับบางแสน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศยอดนิยมของคนไทยเมื่อราว 40-50 ปีที่แล้ว ในสมัยนั้นก็นับว่าเป็นบ้านที่มีรูปทรงทันสมัยไม่ใช่น้อย มองจากด้านนี้จะเห็นทะเลอยู่ด้านหลัง ห่างเพียงถนนคั่นด้านหน้าชายหาด มุมมองจากชายหาดมายังตัวบ้าน การตกแต่งภายในบางส่วน ที่ยังคงสภาพเดิมไว้ รายละเอียดการออกแบบบันได มุมมองจากดาดฟ้า

Leave a comment

บ้านเอกะนาค

บ้านเอกะนาค Baan Ekkanak Location : Bangkok บ้านเอกะนาค ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2555 ประเภท “สถาบันและอาคารสาธารณะ” จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2462 สมัยรัชกาลที่ 6 เป็นบ้านเรือนไทยทรงปั้นหยาของ พ.ต.อ.พระยาประสงค์สรรพาการ (ยวง เอกะนาค) ต่อมาตกเป็นของบุตรสาว คือ คุณประยูร เอกะนาค และได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้จนเสียชีวิต ปัจจุบันได้มอบบ้านหลังนี้ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านเอกะนาค

Leave a comment

Lanna Folklife Museum

Lanna Folklife Museum พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เป็นหนึ่งในเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ ( Chiang Mai City Arts & Cutural Centre, Chiang Mai Historical Centre และ Lanna Folklife Museum) ตั้งอยู่ที่อาคารศาลแขวง (เดิม) ตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์  

Leave a comment