ตึกสตางค์ มงคลสุข

Leave a comment
Architecture, Heritage Bldg., Modern_Thai, university

ตึกสตางค์ มงคลสุข
Stang Mongkolsuk Bldg.

Architects : อมร ศรีวงศ์ (Amorn Sriwong)
Location : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ,สงขลา ( Prince of Songkla University)
Project Year : พ.ศ. 2510 /  1967

รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2559 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ตึกสตางค์-02-lowres-2ตึกสตางค์-06-lowres-2ตึกสตางค์-07-lowres-2ตึกสตางค์-09-lowres-2ตึกสตางค์-14-lowres-2ตึกสตางค์-26-lowres-2ตึกสตางค์-27-lowres-2ตึกสตางค์-28-lowres-2ตึกสตางค์-31-lowres-2ตึกสตางค์-34-lowres-2ตึกสตางค์-109-lowres-2ตึกสตางค์-110-lowres-2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s