ศาลาพระเกี้ยว

Leave a comment
Architecture, Heritage Bldg., Modern_Thai, university

ศาลาพระเกี้ยว

Architects : หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ
Location : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( Chulalongkorn University)
Project Year : พ.ศ. 2508-2509 /  1965-1966

รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2559 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ศาลาพระเกี้ยว-03-lowresศาลาพระเกี้ยว-09-lowresศาลาพระเกี้ยว-12-lowresศาลาพระเกี้ยว-15-lowresศาลาพระเกี้ยว-23-lowresศาลาพระเกี้ยว-30-lowresศาลาพระเกี้ยว-32-lowresศาลาพระเกี้ยว-37-lowresศาลาพระเกี้ยว-39-lowresศาลาพระเกี้ยว-41-lowresศาลาพระเกี้ยว-42-lowres

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s