หอประชุมใหญ่ KMITL

Leave a comment
Architecture, Modern_Thai, university

หอประชุมใหญ่ KMITL

Location : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang)

Auditorium-KMITL-02-lowresAuditorium-KMITL-03-lowresAuditorium-KMITL-05-lowresAuditorium-KMITL-08-lowresAuditorium-KMITL-11-lowresAuditorium-KMITL-15-lowresAuditorium-KMITL-19-lowresAuditorium-KMITL-22-lowres

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s