ธนาคารไทยพัฒนา

Leave a comment
Architecture, Modern_Thai

ธนาคารไทยพัฒนา

ธนาคารไทยพัฒนา (ปัจจุบันคือธนาคารกรุงไทย สาขาสวนมะลิ)
Thai Pattana Bank (KTB Bank in present)

Architects : อมร ศรีวงศ์ (Amorn Sriwong)
Location : กรุงเทพ  (Bangkok)
Project Year : พ.ศ. 2513 / 1970

KTB_Suanmali-01-lowres-2KTB_Suanmali-02-lowres-2KTB_Suanmali-03-lowres-2KTB_Suanmali-13-lowres-2KTB_Suanmali-14-lowres-2KTB_Suanmali-25-lowres-2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s