วัดประตูป่อง ลำปาง

Leave a comment
Heritage Bldg., Traditional_Thai

วัดประตูป่อง
Wat Pratupong

Location : ลำปาง (Lampang)
GPS : 18.294402, 99.505539

วัดประตูป่อง-ซุ้มโขง-01-lowresวัดประตูป่อง-01-lowresวัดประตูป่อง-โบสถ์-01-lowresวัดประตูป่อง-วิหาร-02-lowresวัดประตูป่อง-วิหาร-06-lowresวัดประตูป่อง-วิหาร-17-lowresวัดประตูป่อง-วิหาร-25-lowresวัดประตูป่อง-วิหาร-49-lowresวัดประตูป่อง-วิหาร-52-lowresวัดประตูป่อง-วิหาร-60-lowresวัดประตูป่อง-04-lowresวัดประตูป่อง-03-lowres

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s