วัดบรมคงคา อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

Leave a comment
Heritage Bldg., Traditional_Thai

วัดบรมคงคา
Wat Boromkongka

Location : อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ (Phutthaisong District, Buriram )
GPS : 15.576354, 102.973767

สิมอีสานหรือโบสถ์แห่งนี้อายุเก่าแก่ มีลักษณะเรียบง่ายตามคาแรกเตอร์ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นหลายแห่งในภาคอีสาน ด้านหน้าเป็นประตูทางเข้า 2 ช่อง ซ้าย-ขวา ประดับปูนปั้นนูนต่ำรูปยักษ์ ตามคติความเชื่อทวารบาลเฝ้าประตู ป้องกันสิ่งชั่วร้ายเข้าไปในเขตสังฆกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ บานประตูประดับตัวอักษรจารึกปีที่สร้าง ลงสีสันสดใสเช่นเดียวกับยักษ์ด้านหน้า

ผนังด้านยาวเจาะเป็นช่องหน้าต่างด้านละ 3 ช่อง รวม 6 ช่อง ประดับกรอบหน้าต่างด้วยลายปูนนูนต่ำเขียนสีเป็นรูปพระยานาค ผนังด้านหลังทึบ เขียนเป็นภาพจิตรกรรมไว้ด้านนอก เป็นเรื่องราวพระมาลัย อธิบายถึงนรกภูมิและการทำความดีความชั่ว มีหลังคาปีกนกคลุมรอบอาคาร รับด้วยเสาไม้พาไล ป้องกันแดดฝน ด้านบนชายคามีลวดลายตะขาบ และนาคร้อยรัดเกี่ยวกันไปมา

สิมแห่งนี้ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2558 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
WatBoromKongkha-01-lowresWatBoromKongkha-12-lowresWatBoromKongkha-24-lowres
WatBoromKongkha-46-lowres

WatBoromKongkha-28-lowresWatBoromKongkha-29-lowresWatBoromKongkha-14-lowresWatBoromKongkha-64-lowresWatBoromKongkha-16-lowresWatBoromKongkha-51-lowresWatBoromKongkha-52-lowresWatBoromKongkha-55-lowresWatBoromKongkha-42-lowresWatBoromKongkha-81-lowres     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s