บ้านพักรับรองแหลมแท่น

Leave a comment
Architecture, Heritage Bldg., Modern_Thai

บ้านพักรับรองแหลมแท่น

รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2557 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ความสำคัญของบ้านหลังนี้ คือเป็นสถานที่ประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศ 5 ชาติที่ร่วมก่อตั้งอาเซียน (ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์) หรือพูดอีกอย่างก็คือเป็นสถานที่แห่งการก่อตั้งอาเซียนนั่นเอง แหลมแท่นนั้นอยู่ติดกับบางแสน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศยอดนิยมของคนไทยเมื่อราว 40-50 ปีที่แล้ว ในสมัยนั้นก็นับว่าเป็นบ้านที่มีรูปทรงทันสมัยไม่ใช่น้อย

บ้านรับรองแหลมแท่น-01-lowres-CCบ้านรับรองแหลมแท่น-06-lowres-CCบ้านรับรองแหลมแท่น-07-lowres-CCบ้านรับรองแหลมแท่น-08-lowres-CC
มองจากด้านนี้จะเห็นทะเลอยู่ด้านหลัง ห่างเพียงถนนคั่นด้านหน้าชายหาด
บ้านรับรองแหลมแท่น-11-lowres-CC
มุมมองจากชายหาดมายังตัวบ้าน
บ้านรับรองแหลมแท่น-12-lowres-CCบ้านรับรองแหลมแท่น-42-lowres-CCบ้านรับรองแหลมแท่น-44-lowres-CC
บ้านรับรองแหลมแท่น-33-lowres-CC
การตกแต่งภายในบางส่วน ที่ยังคงสภาพเดิมไว้
บ้านรับรองแหลมแท่น-34-lowres-CC
รายละเอียดการออกแบบบันไดบ้านรับรองแหลมแท่น-46-lowres-CC
มุมมองจากดาดฟ้า

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s