พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน

Leave a comment
Heritage Bldg.

พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน Living Museum

Location : Mae Hong Son
ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี 2556 โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
ในประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ
เป็นบ้านไม้สองชั้น ที่ปรับปรุงให้เป็นศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยยังคงอนุรักษ์ลักษณะเด่นของบ้าน เช่น บ่อน้ำบริเวณลานนอกบ้าน และบันไดที่มีรายละเอียดของลูกตั้งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านในเมืองแถบแม่ฮ่องสอน

 

 

พิพิธภัณฑ์มีชีวิต-06-lowres-CC พิพิธภัณฑ์มีชีวิต-10-lowres-CC พิพิธภัณฑ์มีชีวิต-16-lowres-CC

link : โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s