พระที่นั่งสันติชัยปราการ

Leave a comment
Heritage Bldg., Traditional_Thai

พระที่นั่งสันติชัยปราการ

ออกแบบโดย พลอากาศตรีอาวุธ เงินชูกลิ่น ศิลปินแห่งชาติ
ตั้งอยู่บนถนนพระอาทิตย์ ปรับภูมิทัศน์โดยรอบเป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำเจ้าพระยา “สวนสันติชัยปราการ” 

พระที่นั่งสันติชัยปราการ-02-crop-lowres-CC   พระที่นั่งสันติชัยปราการ-13-lowres-CCสวนสันติชัยปราการ-8884-lowres-CCพระที่นั่งสันติชัยปราการ-12-lowres-CC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s