บ้านจีนทองอยู่

Leave a comment
Heritage Bldg., Traditional_Thai

บ้านจีนทองอยู่

Location :  จังหวัดตาก

รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2556 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

บ้านจีนทองอยู่-02-lowresบ้านจีนทองอยู่-04-lowresบ้านจีนทองอยู่-07-lowresบ้านจีนทองอยู่-15-lowresบ้านจีนทองอยู่-10-lowresบ้านจีนทองอยู่-12-lowresบ้านจีนทองอยู่-16-lowresบ้านจีนทองอยู่-17-lowresบ้านจีนทองอยู่-20-lowres

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s